Kategoriler
Toplam 321 ürün | 1. Sayfa
Midex
% 17
indirim
179,03 TL
148,59 TL
Aynı Gün Kargo
Midex
% 17
indirim
179,03 TL
148,59 TL
Aynı Gün Kargo
Midex
% 17
indirim
179,03 TL
148,59 TL
Aynı Gün Kargo
Midex
% 17
indirim
179,03 TL
148,59 TL
Aynı Gün Kargo
Midex
% 17
indirim
179,03 TL
148,59 TL
Aynı Gün Kargo
Midex
% 17
indirim
179,03 TL
148,59 TL
Aynı Gün Kargo
Midex
% 11
indirim
6.123,98 TL
5.450,34 TL
Aynı Gün Kargo
Midex
% 11
indirim
3.691,33 TL
3.285,28 TL
Aynı Gün Kargo

Müzik Aletleri 

İnsanlığın tarihinden beri varlığını sürdüren müzik bir çok dönemde kendini göstermiştir. Gerek ilk çağda kalıntı kemikleri birbirine vurarak ritim çıkarması olsun gerekse modern çağda yapılan müzik aletleri olsun her dönemde farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Tabi ki günümüzde ilerleyen teknoloji ile birlikte çok farklı müzik aletleri icat edilmiştir. Diğer yandan ise her topluluğun kendi kültürüne ait özel müzik aletleri ortaya çıkmıştır. Her topluluk farklı şekillerde çalgılı, üflemeli, vurmalı şekillerde icatlar yapmıştır.

Günümüzde her ülkenin kendi ile adeta özdeşleşmiş çalgı aletleri çok büyük kesimlere de hitap etmektedir.

Örneğin, Kırgızistan'ın geleneksel müziğinin sembolleşen enstrümanı komuz, İran ile sembolleşen enstrüman ise santur olarak kayıtlara geçmiştir. Ayrıca üç telli ve üçgen gövdeli geleneksel Rus çalgısı ise balalayka çalgısıdır. Yunan müzisyenlerin enstrümanı ise buzuki modelidir, ayrıca bu çalgı çok zor çalınmak ile birlikte biraz bağlama biraz gitar olarak tek parçada buzuki olarak ortaya çıkmıştır. Kosova ile sembolleşen enstrümansa çifteli aletidir. Bulgaristan’da ise Gayda enstrümanı özdeşleşmiştir. Diğer yandan Bulgarların milli çalgısı, yarı ton seslere sahip olmasıyla tulumla benzerliklere sahip olabilmektedir. Türkler ise kemençe ile özdeşleşmiştir.

Genel olarak müzik aletleri ülkelerin kültürünü, inancını, yaşamını yansıtan çalgılar olarak ortaya çıkmıştır. Dahası geçmişten günümüze bakıldığında ise o eski çağdaki çalgı aletleri teknoloji ile farklılıklara uğrayarak günümüzdeki müzik aletleri olarak boy göstermektedir.

Müzik

Müziğin tarihsel gelişimi çok ilginç olmak ile birlikte nerede, nasıl ve ne amaçla kullanıldığı süreci müzik araştırmacıların uzun yıllar araştırdığı bir konu haline gelmiştir. Geçmişte insanlar ilk müzik aleti olarak kemik parçalarını, taşları kullandıklarını ve bunları birbirine vurarak çeşitli ritimler çıkartmaktaydılar. Böylece de kendilerine farklı eğlenceler oluşturuyorlardı. 

Müzikle beraber şarkılar söylenmekte, çalgılar çalınmakta ve bazı topluluklarda ise merasimlerde bile kullanılmaktaydı. Tabi asırlardan beri gelişen toplumlarda müzik dahada gelişmekte ve farklı müzik aletleri ortaya çıkmaktadır. İlerleyen teknoloji ile de birlikte bu çalgılı aletler çok daha hızlı gelişmektedirler. Geçmişten günümüze bakıldığında müzik genel olarak insanların zevklerine hitap etmektedir. 

Müzik Aletleri İsimleri

Keman

Orta çağda İtalya’da Lira da Breci, İngiltere’de Fidele, Fransa’da Viol isimleri ile kullanılmıştır. Bu bağlamda yaylı çalgı modelleri Keman müzik aletinin atası sayılabilir. Keman insanları çok derinden etkileyen eşsiz sesi ile yaylı çalgılar da ilk sıradadır. Dahası sesi diğer çalgılara göre insan sesine çok yakındır.

Keman omuz ile çene altına sıkıştırılarak tutulmaktadır. Sol elin parmakları sap üzerinde bulunan tellere basarak gezinirken sağ elle tutulan yay keman tellerine sürtülerek ses çıkarmaktadır. Ayrıca da gövdenin orta bölümündeki yan girintiler yayın çok daha kolay hareket etmesini sağlamaktadır. Yaklaşık olarak 35 ile 36 santimetre arasında değişen bir gövdesi vardır. Keman hafif ve küçük bir çalgı olmak ile birlikte yaklaşık 84 ayrı parçanın bir araya getirilmesi ile yapılmaktadır. Genel olarak ise 2 santimetre kalınlığında bir çam yada akağaç kullanılarak oyma kalemi ve rende sayesinde yapılmaktadır.

Gitar

Gitar tarihi tam olarak bilinmemek ile birlikte hangi ülkeye ait olduğu da belli değildir. Ayrıca da her dönemde farklılık gösteren gitar farklı türleri ile de insanların vazgeçilmez çalgı aletlerinden olmaya başarmıştır. İlk olarak 12. asırda görülmektedir. Diğer yandan 15. yüzyılda ise lavtaya doğru gelişerek “Mandola” yada “Mandora” ismini almaktadır. Daha sonra 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Tabulatur ses perdeleri yerine parmak pozisyonlarını gösteren nota yazım sistemi biçiminde olmaktadır. Diğer yandan ise alfabetik akor sembolleri sistemi ile yazılmaktaydı. 1586 yılında ise çıkarılan ilk gitar metodu “İspanyol Gitarı” olarak isimlendirilen beş çift telli çalgı olmuştur. Her dönemde farklılık gösteren çalgı aleti günümüzde ise son şeklini gitar olarak almıştır.

Gitarın farklı türleri ortaya çıkmıştır. Bunlar ise birbirinden farklı olmak ile birlikte çeşitli kesimlere hitap etmektedir. Elektro Gitar, Bas Gitar, 7 Telli Gitar olarak ortaya çıkmıştır.

Piyano

Geçmişten günümüze bir çok çalgı aletleri icat edilmiştir. Bunlardan biride piyano müzik aletidir. Floransalı Bartolomeo Cristofori 1711 senesinde "Piyano e forte" diye bilinecek olan müzik aletini icat etti. Hem hafif hem kuvvetli çalınabilmekteydi. Ayrıca da çalgı üzerinde hem hafif seslerin hem de kuvvetli seslerin çıkartılabilmekteydi. Bundan dolayı İtalyanca olan "kuvvetli ve hafif " anlamına gelen "Piyano e forte" olarak söylendi.

Piyano mantığı sesleri meşin kaplı küçük seslerin tuşlar aracılığı ile harekete geçirilerek tellere vurması ile sesler çıkartmaktaydı. Bu müzik aletinde mekanizması sesler sayısında küçük çekiçler ve o çekiçleri harekete geçiren manivelalar ile tellerin titremesini durduran susturucu çuha bölümü bulunmaktaydı.

Org

Org müzik aleti kendisi kadar ortaya çıkışı da o denli ilginçtir. Milattan önce 3. yüzyılda bir Yunanlı olan Ktebisios, ilk klavyeli orgu icat etti. Daha sonra ise Mısır’dan Roma İmparatorluğunun Avrupa kültür alanında görüldü. Şenliklerde, danslarda, sirklerde kullanılmaya başlandı. Daha sonralar ise farklı ülkelere yayılmaya başladı. 757’de Frank Kralı Kısa Pepen’e hediye edilen orgun Avrupa’da tarafından benimsenmesi ile, Org’un gelişimi hızlandı ve kilise müziğinin en önemli çalgısı olmayı başardı.

Org temeldeki çalışma mantığı çok basittir. Tek kişinin çalabildiği, nefesli ve klavyeli çalgıdır. Körüklerle elde edilen havanın borulardan geçerken çıkardığı ses ile çalışmaktadır. Org, küçük ve büyük ses borularından oluşmaktadır. Körüklerden sağlanan hava, borulara gönderilirken, klavyeler de ait oldukları borulardan seslerin elde edilmesini sağlanmaktadır. Ayrıca orgun büyüklüğü ve ses çokluğu düdük ismi verilen boruların sayısıyla ölçülmektedir. Orgların bir diğer özelliği boru kısmı, her nefesli çalgının sesini verecek biçimde düzenlenmektedir. Tronpet, klarnet, flüt ve benzeri gibi. Ayrıca ses tonu bakımından da çeşitlilik gösteren org, bu sayede çalgılar içinde en armonik olanlardan biri olmayı başarmıştır. Diğer yandan ise su orglarının yerini hava basıncıyla çalışan orglar almıştır.

Müzik Aletleri Hakkında Soru ve Cevaplar

Müzik aleti nedir?

Müzik aleti ya da diğer bir deyiş ile enstrümanlar dünya tarihi için oldukça köklü ürünlerden biridir. İnsanın kendini ifade etme yöntemlerinden biri olarak sıklıkla başvurulan enstrümanlar ses ve tını üretmek için geliştirilen ürünlerdir. Müzik aletleri adı üzerinde müzik yapmaya yarayan ürünler olsa da geçmişte, dini törenler, askeri gruplar, topluluklar, evlilik törenleri ve benzeri amaçlar doğrultusunda aktif olarak sıklıkla kullanılmıştır. Geçmişte oldukça sade halde bulunan müzik aletleri def benzeri vurularak ve hayvan derilerinden üretilerek karşımıza çıksa da tuşlu, telli ve üflemeli müzik aletleri de oldukça köklü enstrümanlardır. Herhangi bir müzik aleti hakkında mutlaka ilginizi çeken türler bulunmakla birlikte oldukça geniş ve kapsamlı bir alanda değerlendirilmesi gereken ürünlerin başında gelmektedir.

Müzik aleti nerelerde kullanılır?

Müzik aletleri günümüzde şarkılar başta olmak üzere ses ve tınının yer aldığı tüm aktivitelerde sıklıkla kullanılır. Bildiğiniz üzere birçok ana tür olan ve oldukça geniş alt türlere sahip olan müzik aletleri bulunmaktadır. Böylece vurmalı müzik aleti, üflemeli ve nefesli müzik aleti, yaylı müzik aleti, telli müzik aleti, tuşlu müzik aletleri hayatımızda var olmaktadır. Dini törenlerde genellikle ney, def ve benzeri unsurlar yer almakla birlikte askeri bandolarda daha geniş ses potansiyeline sahip üflemeli ve vurmalı enstrümanlar kullanılır. Sahne, konser, toplantı ve spor müsabakalarında ise her tür müzik aleti sıklıkla kullanılabilir. İnsanlığın ve duyguların yer aldığı tüm açık ve kapalı alanlarda müzik aleti yani çalgı aletleri sıklıkla kullanılmaktadır.

Müzik aleti satın alırken nelere dikkat edilmelidir?

Müzik aletini satın alırken seviyenize uygun özelliklere sahip olması yani daha kolay yol alabilmeniz için gereken önemli unsurları üzerinde barındırması en önemli unsurdur. Sonrasında ise yaş yani fizik ölçülerinize uygun olan enstrümanları değerlendirip ilgi ve amaçlarınız doğrultusunda doğru enstrüman gruplarına yönelmek ve bu muhteşem ürünleri güvenilir tedarik kanallarından satın almanız şiddetle önerilmektedir.

Müzik aleti ödeme yöntemleri nelerdir?

Müzik aletleri yani enstrümanları taksitler dahil olarak site üzerinde yer alan 3d güvenlikli kredi kartı ödeme yöntemi aracılığı ile kolayca satın alabildiğiniz gibi mevcut ürün tutarlarını belirtilen banka hesaplarına havale veya eft yöntemleri aracılığı ile de kolayca ödeyebilirsiniz.

Müzik aleti kargo süresi nedir?

Müzik aletlerini 1 iş günü içerisinde özenle paketleyerek kargoya vermekte ve devamında yer alan 2 iş günü içerisinde de sizlere ulaştırmaktayız. Ayrıca çalgı aletlerinin size ulaşma sürelerine yoğunluk ve mesafe gibi unsular ile kaynaklı olarak artı ve eksi yönde değişebilmektedir.